Redakcja

 1. Rafał Dajczer

  Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych. Wieloletni pracownik instytucji finansowych (grupa Millenium, Noredea, PKO BP). Obecnie pracownik przedstawicielska PKN ORLEN S.A. w Brukseli.

 2. Marta Komorowska

  Biolog i psycholog, absolwentka UAM w Poznaniu. Od wielu lat pracuje jako psycholog w służbie więziennej. Prowadzi też własną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie systemowym. Interesuje się zagadnieniami z obszaru neuronaukii psychologii, a także psychoterapią osób po traumie.

 3. Sylwia Pawłowska

  Psycholog kliniczny, absolwentka Wydziału Psychologii UW. Pracuje z dziećmi młodzieżą uczącą się w szkołach społecznych Fundacji Alter Edu. Uczestniczy w projekcie badawczym dotyczącym zastosowania gamifikacji w edukacji odbywającym się pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Autorka tekstów ukazujących się w miesięczniku „Remedium” w latach 2017-2020 dotyczących m.in. zaburzeń emocjonalnych, uzależnień behawioralnych i ich profilaktyki oraz trendów w środowisku dzieci i młodzieży. Prywatnie świadoma i krytyczna konsumentka kultury masowej oraz zaangażowana badaczka antropologii życia codziennego „gimbazy”. Mama dwójki nastolatków.

 4. Karolina Van Laere

  Psycholog, psychoterapeuta, filolog polski. Autorka i współautorka licznych publikacji psychoedukacyjnych związanych z profilaktyką zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży adresowanych do dzieci i młodzieży, rodziców oraz specjalistów. Współautorka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizatorka projektów dla sektora publicznego: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia. Redaktorka portalu Bez chemii na drodze.

 5. Bartosz Zglinicki

  Ddoktorant biochemii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zajmuje się metabolizmem tkanki tłuszczowej oraz badaniem wzajemnych oddziaływań pomiędzy mózgiem i tkankami obwodowymi organizmu.