Kilka słów o…

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów na tematy poruszane podczas kampanii.

Temat negatywnego wpływu alkoholu, amfetaminy i marihuany na kierowców omawia lekarz – Anna Tuszyńska

O nietrzeźwości kierowców w różnym wieku, mówi socjolog, dr Tomasz Sobierajski.

O zaletach pomocy psychologicznej i terapii mówi Barbara Tokarska, terapeutka uzależnień.

Wybrane wyniki badań z 2020 r. na temat kampanii „Bez chemii na drodze” i zagadnień, których dotyczy, omawia Artur Malczewski – kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.

Mity na temat alkoholu i narkotyków weryfikuje Barbara Tokarska, terapeutka uzależnień.

Jak zachować się na miejscu wypadku? Co robić, a czego nie robić? Na ten temat wypowiada się Katarzyna Wasilewska-Seydel. Zapraszamy też na stronę poświęconą pierwszej pomocy: https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwsza-pomoc

Kto najczęściej kieruje „pod wpływem”, a co sprzyja jeździe bez alkoholu i narkotyków. Dr Agnieszka Pisarska omawia dane z badań dotyczące tzw. czynników ryzyka i czynników chroniących.

Komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi o ryzyku braku trzeźwości na drodze.

Dr hab. Magdalena Arczewska mówi o niektórych prawnych konsekwencjach używania alkoholu lub narkotyków przez kierowców, w tym kierowców zawodowych.

Wypowiedź dra Piotra Jabłońskiego, dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, na temat przesłania i celu kampanii „Bez chemii na drodze”.