Kilka słów o…

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów na tematy poruszane podczas kampanii.

Wypowiedź dra Piotra Jabłońskiego, dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, na temat przesłania i celu kampanii „Bez chemii na drodze”.