O kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna „Bez chemii na drodze” jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jej celem jest rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych przy poruszaniu się po drodze. Kampania adresowana jest do kierowców, rowerzystów, pasażerów i użytkowników dróg w ogóle. Działania kampanii są również kierowane do rodziców dzieci i nastolatków, którzy będą samodzielnie poruszać się po drogach, a w bliższej lub dalszej przyszłości uzyskają prawo jazdy.

Kampania „Bez chemii na drodze” opiera się na działaniach prowadzonych wielotorowo. W 2020 r. został udostępniony nasz spot TV, radiowy i film animowany. Ciekawe i ważne informacje, m.in. na temat wpływu różnych substancji psychoaktywnych na zdolność do prowadzenia pojazdów, o regulacjach prawnych, wskazówki na temat wychowywania do bezpiecznych zachowań na drodze są regularnie publikowane na naszym portalu bezchemiinadrodze.pl.

Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, skłaniać do zachowania trzeźwości na drogach i namysłu nad tym, w jaki sposób decyzje podjęte nagle mogą zmienić nasze życie i życie innych osób. Dlatego nie ograniczamy się do działań informacyjnych.

W 2020 r. przygotowaliśmy krótki program psychoedukacyjny do wykorzystania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Są to dwugodzinne zajęcia dla rodziców uczniów: klas 1–3, klas 4–6, klas 7–8 oraz uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Scenariusze zostały przekazane do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, udostępniono je także na portalu https://bezchemiinadrodze.pl/materialy/. Dzięki temu mogą być wykorzystywane w szkołach nie tylko w trakcie kampanii, ale i po jej zakończeniu. W 2021 r. przygotowaliśmy adaptację wspomagającą realizację online tego programu: https://bezchemiinadrodze.pl/materialy/od-ciebie-wszystko-sie-zaczyna/

Nauczyciele i pedagodzy mogą korzystać ze scenariuszy zajęć z uczniami szkół ponadpodstawowych, które dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym w odniesieniu do problemu używania substancji psychoaktywnych: https://bezchemiinadrodze.pl/materialy/.

Kilka słów o…

W 2021 r. rozpoczęliśmy produkcję krótkich filmów prezentujących wypowiedzi ekspertów, którzy omawiają wybrane tematy dotyczące problematyki, której poświęcona jest kampania: https://bezchemiinadrodze.pl/kilka-slow-o/.