O kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna „Bez chemii na drodze” jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jej celem jest rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych przy poruszaniu się po drodze. Kampania adresowana jest do kierowców, rowerzystów, pasażerów i użytkowników dróg w ogóle. Działania kampanii są również kierowane do rodziców dzieci i nastolatków, którzy będą samodzielnie poruszać się po drogach, a w bliższej lub dalszej przyszłości uzyskają prawo jazdy.

Kontakt w sprawie kampanii:


Kampania „Bez chemii na drodze” opiera się na działaniach prowadzonych wielotorowo. Wkrótce zostanie udostępniony nasz spot TV, radiowy i film animowany. Wiele ciekawych i ważnych informacji, m.in. na temat wpływu różnych substancji psychoaktywnych na zdolność do prowadzenia pojazdów, o regulacjach prawnych, wskazówek na temat wychowywania do bezpiecznych zachowań na drodze będzie regularnie publikowanych na naszym portalu bezchemiinadrodze.pl.

Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, skłaniać do zachowania trzeźwości na drogach i namysłu nad tym, w jaki sposób decyzje podjęte nagle mogą zmienić nasze życie i życie innych osób. Dlatego nie ograniczamy się do działań informacyjnych.

W ramach kampanii przygotowaliśmy krótki program psychoedukacyjny do wykorzystania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Są to dwugodzinne zajęcia dla rodziców uczniów: klas 1–3, klas 4–6, klas 7–8 oraz uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Scenariusze zostaną przekazane do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ukażą się na portalu bezchemiinadrodze.pl. Dzięki temu będą mogły zostać wykorzystywane w szkołach nie tylko w trakcie kampanii, ale i po jej zakończeniu.