Od Ciebie wszystko się zaczyna

Program Kingi Sochockiej i Karoliny Van Laere „Od Ciebie wszystko się zaczyna” pierwotnie opracowany został jako projekt przeznaczony do realizacji w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami. Po drobnych uzupełnieniach można go jednak stosować zdalnie. W tym celu przygotowano niżej opisane pakiety prezentacji, które dostosowano do poszczególnych planów zajęć – scenariuszy dla czterech grup odbiorców.

Realizatorzy mogą ich używać kierując się wskazówkami opisanymi w broszurach zajęć (dostępne poniżej). Z prezentacji można korzystać fakultatywnie, w zależności od potrzeb. Nie obejmują one oczywiście całości materiału zawartego w broszurach. Mają charakter pomocniczy i używając ich należy korzystać z opisów przedstawionych w scenariuszach zajęć.