Kampanię „Bez chemii na drodze” wspierają…

Patronat honorowy nad kampanią „Bez chemii na drodze” objął Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Zapraszamy podmioty, którym bliskie są cele kampanii Bez chemii na drodze, do aktywnego włączenia się w nasze działania. Dowiedz się więcej.