Zapraszamy do współpracy

Przeczytaj w 1 minutę

Zapraszamy podmioty, którym bliskie są cele kampanii Bez chemii na drodze, do aktywnego włączenia się w nasze działania.

Status Partnera Kampanii przyznajemy firmom, instytucjom i osobom, które dostępnymi sobie kanałami propagują przekazy i rozpowszechniają materiały informacyjne kampanii. Szczegóły współpracy są omawiane indywidualnie i każdorazowo dopasowywane do oczekiwań Partnera.

Kontakt: kampania@bezchemiinadrodze.pl