Lektura dla kierowców (nie tylko) zawodowych

Przeczytaj w 1 minutę

Na stronie https://powstrzymaj.pl została zamieszczona publikacja „Bez ryzyka na drodze”. Broszurę przygotowano przede wszystkim z myślą o kierowcach zawodowych, ale zawarte w niej informacje użyteczne mogą być także dla innych kierowców. Zachęcamy do lektury.

Co zawiera broszura?

Broszura podzielona została na dwie części. W pierwszej omówiono wpływ alkoholu i narkotyków na sprawność psychomotoryczną kierowców. W drugiej zaprezentowano informacje dotyczące prawnych aspektów jazdy po spożyciu alkoholu lub substancji o podobnym działaniu.

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób alkohol uniemożliwia bezpieczną jazdę. Skonfrontowano popularne i nieprawdziwe mity na temat wpływu napojów alkoholowych na kierowców. Te potoczne opinie porównano z wiedzą naukową. Przykładowo, niektórzy błędnie sądzą, że alkohol dodaje energii lub jest lekarstwem na bezsenność. Dzięki lekturze, czytelnicy mogą dowiedzieć się, dlaczego jest to nieprawda.

W broszurze znalazły się testy, które mogą być pomocne w autodiagnozie ewentualnych zaburzeń związanych z sięganiem po alkohol. Testy te mogą być też przydatne w ocenie swej kondycji psychicznej, „podpowiadając” co warto zrobić, aby o siebie lepiej zadbać. Publikacja zawiera wskazówki, w jaki sposób poprawić komfort pracy kierowcy.

Szczegółowo omówiono oddziaływanie na kierowców również innych niż alkohol substancji psychoaktywnych, takich jak marihuana czy amfetamina. Zwrócono uwagę na negatywny wpływ niektórych leków, w tym dostępnych bez recepty.

Czytelnicy mogą ponadto uzyskać informacje, jak odróżnić przestępstwo od wykroczenia w odniesieniu do spożywania przez kierowców alkoholu (lub innych substancji o podobnym działaniu), a także na jakie konsekwencje prawne naraża się kierowca, który świadczy pracę pod wpływem alkoholu. Dzięki lekturze można dowiedzieć się np. w jaki sposób udowodnić stan nietrzeźwości sprawcy. Czy konieczne jest badanie krwi albo wydychanego powietrza? A może wystarczy zeznanie świadka?

B. Tokarska, M. Arczewska, „Bez ryzyka na drodze. Materiały edukacyjne dla kierowców”, Fundacja Poza Schematami na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2021.


Opr. red.