Bezpieczniejsze jednoślady?

Przeczytaj w 2 minuty

Popularności jednośladów towarzyszy niestety wysoka liczba wypadków i ofiar śmiertelnych oraz ciężko rannych.

Jak wiadomo, gdy dochodzi do wypadku, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści w większym stopniu niż kierowcy samochodów są narażeni na ponoszenie negatywnych zdrowotnych konsekwencji takich zdarzeń, również na śmierć. Poniżej przedstawiono niektóre rekomendacje mające ograniczać ryzyko występowania zagrożeń dla osób używających jednośladów, przygotowane w ramach projektu SaferWheels (tłum. „Bezpieczniejsze koła”).

Ponure statystyki

W 2020 r. w wypadkach zginęło 249 rowerzystów, a rany odniosły 3403 osoby (kierujący i pasażerowie), śmierć poniosło 233 motocyklistów i 11 pasażerów, z kolei 1879 osób to ranni (kierujący i pasażerowie). Zginęło 69 motorowerzystów i 2 pasażerów, a 932 osoby (kierujący i pasażerowie) zostało rannych1.

Najczęstszą przyczyną wypadków spowodowanych przez motocyklistów i motorowerzystów było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. W przypadku rowerzystów było to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu2.

Projekt „Bezpieczniejsze koła”

Badaniem przyczyn wypadków, w których uczestniczyli kierujący jednośladami oraz sformułowanie rekomendacji poprawiających bezpieczeństwo było celem międzynarodowego projektu „SaferWheels”. Projekt realizowano w sześciu krajach europejskich, w Polsce jego wdrażaniem zajęło się Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego3, we współpracy z Komendą Stołeczną Policji i Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

Polskie badania realizowano na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego4. Zebrano i przeanalizowano informacje o 87 wypadkach drogowych z udziałem motocyklistów i rowerzystów, które miały miejsce w latach 2015–2016. W pozostałych krajach analizie poddano 413 wypadków, czyli łącznie było to 500 wypadków z udziałem jednośladów.

Rekomendacje5

Rekomendacje dla kierowców jednośladowych pojazdów silnikowych:

  • Częstsze kontrole policyjne – jedną z przyczyn wypadków jest nadmierna prędkość.
  • Używanie przez osoby kierujące jednośladowymi pojazdami silnikowymi kasków i odzieży ochronnej, co zmniejsza ryzyko obrażeń od 33% do 50%.
  • Wyposażanie w systemy ABS motocykli o pojemności silnika poniżej 125 cm3, co zmniejsza liczbę ofiar śmiertelnych podczas wypadków o 31%.

Rekomendacje dla rowerzystów:

  • Oddzielenie ruchu rowerowego od drogi jazdy innych pojazdów.
  • Wprowadzanie stref ruchu uspokojonego (limit prędkości do 30km/h).
  • Separacja ruchu jednośladowych pojazdów silnikowych od ruchu rowerowego.
  • Stosowanie kasków dla rowerzystów, co obniża o 65% obrażenia głowy.

Wyniki badań świadczą, że do wypadków jednośladów dochodzi często na skrzyżowaniach z udziałem samochodów. Dlatego część zaleceń stanowiły rekomendacje dotyczące pojazdów. Zaleca się stosowanie tzw. inteligentnych systemów dostosowania prędkości i ostrzegania o jej przekraczaniu. Dzięki tym systemom możliwe jest sprawdzanie prędkości pojazdu i porównywanie jej z prędkością dopuszczalną. Aplikacje mogą np. na bieżąco informować o limitach prędkości lub alarmować, gdy dopuszczalna prędkość jest przekraczana6.

Kolejna rekomendacja dotyczy prowadzenia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę na temat zagrożeń wiążących się z piciem alkoholu przez rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów. Pisaliśmy na ten temat w ubiegłym roku, zainteresowanych odsyłamy do tekstu „Zachowania ryzykowne motocyklistów, cz. 1”.

Opr. red.