„Bezpieczna Jedynka”. Dość tej chemii na drodze!

Przeczytaj w 2 minuty

Zapraszamy do wysłuchania odcinka audycji z serii „Bezpieczna Jedynka” poświęconego kampanii „Bez chemii na drodze”.

https://www.polskieradio.pl/7/8637/Artykul/2638208,Bezpieczna-Jedynka-Dosc-tej-chemii-na-drodze


Goście audycji „Bezpiecznej jedynki” to dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dr Piotr Jabłoński, Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, dr Agnieszka Pisarska, konsultantka merytoryczna kampanii „Bez chemii na drodze”, prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego oraz Marcin Sochocki z Fundacji Poza Schematami – koordynator kampanii. Uczestnicy rozmawiają o różnych aspektach bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Dyrektor KBPN przytaczając dane dotyczące używania substancji psychoaktywnych przez użytkowników w ruchu drogowym podsumowuje, że w naszym kraju wciąż jeszcze niebezpiecznie duże jest przyzwolenie społeczne na prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych. Prof. Marcin Ślęzak z Instytutu Transportu Samochodowego zwraca natomiast uwagę na rozpowszechnienie wśród kierowców w ruchu drogowym legalnych substancji, jakimi są leki psychotropowe. Nie bez znaczenia – jak zauważa dyrektor KBPN – są krążące wśród prowadzących różne pojazdy nieuprawnione mity na temat alkoholu czy narkotyków, np. że można kontrolować siebie i swoje reakcje będąc pod wpływem alkoholu lub że stymulanty znoszą efekty jego działania. Co więcej, czasem kierowcy będący pod wpływem substancji psychoaktywnych ulegają złudzeniu posiadania kontroli nad sytuacją i nie odnoszą istniejącego zagrożenia do siebie.

Dr Agnieszka Pisarska, konsultantka merytoryczna kampanii „Bez chemii na drodze”, wymienia natomiast główne czynniki ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo prowadzenia pod wpływem substancji psychoaktywnych. Należą do nich: płeć męska, młody wiek, duże zapotrzebowanie na stymulację, impulsywność, pozytywne przekonanie na temat alkoholu lub narkotyków oraz wyobrażenie, że ich używanie nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów. Agnieszka Pisarska nie pomija również znaczenia naśladowania przez dzieci zachowań rodziców, rodzeństwa czy rówieśników. Marcin Sochocki z Fundacji Poza Schematami zwraca uwagę, że ten proces kształtowania postaw przebiega często niezauważenie. Rodzice zwykle nie zastanawiają się nad tym, że ich codzienne zachowania, wypowiedzi, reakcje, wpływają na postawy obserwujących ich dzieci.

Tym, co chroni przed podejmowaniem tego rodzaju ryzyka na drodze – stwierdza dr Agnieszka Pisarska – jest przekonanie, że jest to zachowanie niebezpieczne i nieaprobowane przez otoczenie. Ważną rolę odgrywają tutaj również kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że policja co roku przeprowadza kilkanaście tysięcy badań na obecność narkotyków wśród kierowców.