Kilka słów o… kampanii i wynikach badań z 2020 r.

Przeczytaj w 1 minutę

Wybrane wyniki badań z 2020 r. na temat kampanii „Bez chemii na drodze” i zagadnień, których dotyczy, omawia Artur Malczewski – kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii