Konferencja „Substancje psychoaktywne w ruchu drogowym – problem, skala, konsekwencje”

Przeczytaj w 1 minutę

Fundacja Poza Schematami zaprasza na konferencję prasową online „Substancje psychoaktywne w ruchu drogowym – problem, skala, konsekwencje"

29 czerwca 2021, godz. 11:00

Konferencja jest poświęcona społecznym i prawnym aspektom używania alkoholu i narkotyków przez uczestników ruchu drogowego. Prelegenci z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Uniwersytetu Warszawskiego omówią zjawisko używania substancji psychoaktywnych przez kierowców, pieszych i pasażerów oraz wskażą prawne i społeczne tego konsekwencje. Spróbują oszacować skalę tego problemu społecznego. Zostaną zaprezentowane wyniki ostatnich badań.

Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_MQ4z6PMOTIiK9SWKwvsTEg

Kontakt e-mail: kampania@bezchemiinadrodze.pl.