Nagranie konferencji „Substancje psychoaktywne w ruchu drogowym – problem, skala, konsekwencje”

Przeczytaj w 1 minutę

29 czerwca 2021 r., w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa online „Substancje psychoaktywne w ruchu drogowym – problem, skala, konsekwencje”.

Konferencja poświęcona była różnym aspektom sięgania po legalne i nielegalne substancje psychoaktywne przez uczestników ruchu drogowego. Prelegenci to dr Piotr Jabłoński – dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz dr hab. Magdalena Arczewska z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie poprowadziła dr hab. Magdalena Łukasiuk.

W trakcie wystąpień zreferowano aktualne wyniki polskich i międzynarodowych badań dotyczących używania alkoholu i narkotyków. Przedstawiono także najnowsze dane dotyczące rozpowszechnienia zjawiska prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych. Osobnym wątkiem była prezentacja statystyk policyjnych oraz prawnych konsekwencji używania alkoholu i narkotyków w ruchu drogowym, w tym przez zawodowych kierowców. Prelegenci analizowali także niektóre kulturowo-społeczne aspekty nietrzeźwości na drodze.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem konferencji.