Przesłanie i cel kampanii „Bez chemii na drodze”

Przeczytaj w 1 minutę

Wypowiedź dra Piotra Jabłońskiego, dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, na temat przesłania i celu kampanii „Bez chemii na drodze”.