Zachowania ryzykowne motocyklistów, cz.2 – Przekraczanie prędkości

Przeczytaj w 2 minuty

Istnieją różne style jazdy motocyklem. Niektórzy kierujący, szukający mocnych wrażeń, przekraczają dozwoloną prędkość, a tym samym narażają siebie i innych uczestników ruchu drogowego na utratę zdrowia lub życia.

Wśród motocyklistów znajdziemy także osoby traktujące podróże motocyklem jako sposób aktywnego spędzenia czasu, dla których spokojna jazda, nie zaś przekraczanie prędkości i ryzyko, jest już wystarczająco gratyfikujące. Niektórzy motocykliści po prostu traktują jazdę motorem jako sposób sprawnego przemieszczania się.

Przekraczanie prędkości

Według statystyk policyjnych najczęstszą przyczyną wypadków spowodowanych przez motocyklistów jest niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Zgodnie z danymi pochodzącymi z międzynarodowych badań ESRA [1] prawie połowa motocyklistów w Polsce (47%) potwierdziła, że w ostatnich 30 dniach przed badaniem przynajmniej raz przekroczyła dozwoloną prędkość na terenie niezabudowanym [2]. Przepisy dotyczące prędkości zdecydowanie częściej łamały osoby młode w wieku 18–24 lata (ok. 56%) i w wieku 25–34 lata (ok. 49) [3]. Ponadto byli to przede wszystkim mężczyźni [4]. Bardziej skłonni do przekraczania dozwolonej prędkości byli motocykliści, którzy mieli wrażenie, że tracą czas. Duże zaufanie do swoich umiejętności również zwiększało prawdopodobieństwo, że zdecydują się jechać szybciej, niż pozwalają na to przepisy ruchu drogowego. Mniej skłonni do łamania zasad w ostatnich 30 dniach przed badaniem byli natomiast kierowcy, którzy deklarowali, że nie będą w przyszłości przekraczać prędkości [5].

Agresja

Agresja na drodze, przejawiająca się fizycznym lub werbalnym atakowaniem innych użytkowników dróg, ściganiem się z innymi kierowcami, nadużywaniem klaksonu, błyskaniem światłami, jest częstsza wśród kierowców samochodów niż wśród motocyklistów [6]. W przypadku motocyklistów do zachowań agresywnych są bardziej skłonni młodzi mężczyźni do 24 roku życia, cechujący się zarazem skłonnością do poszukiwania wrażeń [7]. Większa zwrotność i mobilność, które umożliwiają motocykle daje większą swobodę w poruszaniu się, co z kolei zapobiega narastaniu frustracji u motocyklisty. Ponadto, zdaniem badaczy, świadomość bycia mniej chronionym niż kierowcy samochodów może sprzyjać bardziej defensywnym zachowaniom motocyklistów wobec innych osób na drodze. Agresji na drodze przeciwdziała również pozytywny stosunek do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Co ciekawe, wyniki badań dotyczące wpływu poczucia własnych kompetencji na skłonność do zachowań agresywnych na drodze nie są jednoznaczne. W literaturze przedmiotu znajdziemy wyniki, które potwierdzają, że wysokie poczucie własnych kompetencji motocyklistów wiąże się z większą tendencją do ofensywnych i wrogich zachowań wobec innych kierowców, ale są i takie dane, które potwierdzają odwrotną zależność: wraz z większą świadomością swoich umiejętności spada skłonność do agresji na drodze [8].

Przekonania a zachowania ryzykowne

Zachowanie na drodze jest wypadkową wielu różnych czynników. Podejmowaniu ryzyka na drodze niewątpliwie sprzyja potrzeba szukania wrażeń, adrenaliny. Ale liczą się również postawy i przekonania. Motocykliści, którzy mają pozytywny stosunek do przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem, rzadziej byli agresywni na drodze i przekraczali dozwoloną prędkość.
Przytoczone badania skłaniają do wniosku, że kształtowanie właściwych przekonań i postaw powinno być istotną częścią szkolenia przyszłych kierowców, a także być uwzględniane w działaniach profilaktycznych i edukacyjnych adresowanych do wszystkich kierowców.


Opr. redakcja