Używanie alkoholu i narkotyków w ruchu drogowym

Przeczytaj w 1 minutę

W Polsce najbardziej rozpowszechnioną wśród kierowców substancją psychoaktywną jest alkohol. W dalszej kolejności są to przetwory konopi (marihuana i haszysz) oraz amfetamina. Narastającym problemem są rowerzyści, którzy poruszają się po drogach będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Niepokojąca jest skala społecznego przyzwolenia na podróżowanie z kierowcą pod wpływem substancji psychoaktywnych. W badaniach przeprowadzonych w 2018 roku na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii przez Instytut Kantar Millward Brown S.A. stwierdzono, że 2,2% dorosłych Polaków przynajmniej raz w ciągu roku było pasażerem kierowcy, który prowadził pojazd mechaniczny będąc pod wpływem alkoholu, a 1,5% było pasażerem kierowcy, który był pod wpływem narkotyków [1]. Ponadto, 8,3% dorosłych Polaków, jak wskazują badania, zna kogoś, kto przynajmniej raz na przestrzeni ostatniego roku przed badaniem prowadził samochód lub inny pojazd mechaniczny znajdując się pod wpływem alkoholu, natomiast 2,9% zna kogoś, kto prowadził będąc pod wpływem narkotyków [2].

Do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy przed badaniem przyznaje się 1,7% dorosłych Polaków, a 1,1% spośród badanych do prowadzenia pod wpływem narkotyków [3]. Przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku przed badaniem 5% dorosłych Polaków jechało rowerem znajdując się pod wpływem alkoholu, natomiast 1% rowerzystów było pod wpływem narkotyku [4].