Używanie narkotyków wśród młodych ludzi w Polsce

Przeczytaj w 2 minuty

Osiągnięcie pełnoletności umożliwia uzyskanie szeregu przywilejów, w tym prawa jazdy. Tymczasem jedna trzecia młodych ludzi w wieku 18 – 19 lat ma kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Brak doświadczenia w poruszaniu się na drodze połączony z używaniem substancji psychoaktywnych, które upośledzają zdolność do kierowania pojazdami, może być katastrofalny w skutkach.

W badaniach przeprowadzonych w 2018 roku w Polsce używanie narkotyków potwierdziło 10,4% osób w wieku 15 – 34 lata [1]. W szerszym przedziale wiekowym (15 – 64 lata) odsetek ten wyniósł 5,4% [2]. Oznacza to, że użytkownikami narkotyków są przede wszystkim osoby młode. Badania potwierdzają, że wśród młodych ludzi zarówno tuż przed osiągnięciem dorosłości, jak i zaraz po jej osiągnięciu najbardziej rozpowszechnione jest używanie marihuany. To jednocześnie najczęściej używany narkotyk wśród kierowców.

Z badań przeprowadzonych w 2018 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wynika, że wśród młodych ludzi w wieku 18 – 19 lat najbardziej rozpowszechnione jest używanie przetworów konopi indyjskich: marihuany i haszyszu oraz – w drugiej kolejności – amfetaminy. Wśród 18-latków i 19-latków do użycia marihuany lub haszyszu kiedykolwiek w życiu przyznało się 38% badanych. Przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku palił marihuanę lub haszysz co piąty młody człowiek (20%), a 10%, czyli co dziesiąty uczestnik badań sięgał po te substancje w ostatnich 30 dniach przed badaniem, co jest traktowane jako wskaźnik częstego ich używania. Oznaczałoby to, że statystycznie w trzydziestoosobowej klasie szkoły średniej trzy osoby regularnie używają przetworów konopi. Do używania amfetaminy kiedykolwiek w życiu przyznało się z kolei 5,9% respondentów (co siedemnasty), przynajmniej raz w ciągu roku sięgał po nią co trzydziesty pierwszy (3,2%), często natomiast decydował się jeden na sto – 1,1% [3]. Można więc przyjąć, że w trzydziestoosobowej klasie szkolnej jedna osoba choć raz próbowała amfetaminy.

Według najnowszych badań ESPAD, które zostały zrealizowane w 2019 roku, marihuana również okazała się najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem wśród młodych ludzi. Do użycia marihuany kiedykolwiek w życiu przyznało się 37,2 % badanych w wieku 17 – 18 lat. Przynajmniej raz w ciągu roku sięgał po nią co trzeci badany w tym wieku (29,6%), a często – co szósty (15,1%) [4]. Niepokojące jest to, że już w tym wieku młodzi ludzie zaczynają łączyć marihuanę z alkoholem. Zdarzyło się to co czwartemu badanemu (24,1%) [5]. Stosunkowo wysoki odsetek badanych (6,9%) łączył natomiast przynajmniej raz w życiu alkohol z lekami uspokajającymi i nasennymi przyjmowanymi bez przepisu lekarza [6]. Zdarza się, że przed ukończeniem pełnoletności młodzi ludzi używają amfetaminy i jednego z najpopularniejszych narkotyków zażywanych podczas imprez – ecstasy. Co dwudziesty 17-latek i 18-latek (4,7%) kiedykolwiek w życiu użył amfetaminy lub ecstasy (5,1%) [7]. Przynajmniej raz w ciągu roku sięgnął po tego rodzaju narkotyki co trzydziesty [8]. Narkotyków częściej używają chłopcy aniżeli dziewczęta.