Jakie konsekwencje prawne ponosi rowerzysta po użyciu środków odurzających?

Przeczytaj w 1 minutę

Podstawową karą za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest mandat. Jego wysokość zależy od tego czy rowerzysta został przyłapany na jeździe w stanie po spożyciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila alkoholu) czy w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu).

W pierwszym przypadku, czyli w stanie po użyciu alkoholu rowerzyście grozi mandat w wysokości do 300 do 500 zł. Natomiast rowerzysta przyłapany na poruszaniu się rowerem w stanie nietrzeźwości zapłaci bezwzględnie 500 zł.

Warto wspomnieć, że mandat w wysokości 150 zł można otrzymać także za przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem.

Nie są to jedyne kary, które przewidział ustawodawca. W przypadku rowerzysty znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu grozi mu kara grzywny w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Sąd może wymierzyć rowerzyście karę aresztu od 5 do 14 dni, a także zakazać prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne od sześciu miesięcy do 3 lat. Wobec rowerzysty znajdującego się w stanie nietrzeźwości sąd może zastosować grzywnę od 50 zł do 5 tys. zł, zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne od sześciu miesięcy do 3 lat albo karę aresztu od 5 do 30 dni. Jeżeli rowerzysta złamie w czasie swojej jazdy inne zasady ruchu drogowego zostanie za nie ukarany w zależności od przepisu, który naruszył.

Jazda rowerem pod wpływem środka odurzającego to wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny. Kara grzywny może wynieść do 5 tys. złotych. W przypadku prowadzenia roweru pod wpływem niedozwolonej substancji sąd może, ale nie ma takiego obowiązku, orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne od 6 miesięcy do 3 lat. Rowerzysta, który złamie ten zakaz, odpowiada przed sądem. Mogą mu za to grozić nawet 3 lata więzienia.